KO SE LEPOTNA OPERACIJA PONESEREČI. SKAŽENJE KOT POSLEDICA ESTETSKE ALI PLASTIČNE OPERACIJE.

Piše Natalija Sakelšek, dipl. var. Inštitut Varstvo Pacientov (IVP)

Nihče se za lepotno operacijo ne odloči, da bo po njej videti slabše kot pred posegom. Nihče se za poseg ne bi odločil, če bi vedel, da mu bo nastalo skaženje videza ali zdravniška napaka. Na lepotno operacijo gre tako posameznik zaradi pričakovanih ugodnih izidov zdravljenja.

To so dejstva. Kot je dejstvo, da se lepotna operacija lahko ponesreči. Tudi do te mere, da stanja ni več možno popraviti z nobeno razpoložljivo metodo zdravljenja v svetu. Osebno sem se s takimi primeri pri delu že srečala, konkretno z dvema. Napaka ali skaženje (skazitev, skaženost) je prostemu očesu takoj vidna, saj izgleda kot poškodba.

Lepotna operacija je poseg z večjim tveganjem

Vsaka zdravstvena storitev ima tveganja za zaplete. Povedano obratno; ne obstaja niti ena sama zdravstvena storitev ali poseg v telo brez tveganja za komplikacije. Bolj kot je poseg za človekovo telo in zdravje zahteven, bolj kot se z njim manipulira tkivo, spreminja anatomija in vgrajujejo materiali, bolj je za človeka oziroma pacienta tvegan. Zato je v privolilni dokumentaciji, ki jo pacient podpiše za pristanek na poseg, tveganj več, kot denimo s posegom izreza znamenja.

Bremena pri pacientu, ki je utrpel skaženje z lepotno operacijo

Nova bremena, ki jih pacient, preden mu ni nastala zdravniška napaka z lepotnim posegom, običajno ne pozna, so povezana z iskanjem in izbiro kirurga za revizijsko operacijo in pravnim postopkom v primeru, da se pacient odloči terjati od izvajalca, kjer mu je napaka nastala, denarno odškodnino. Oboje je povezano s stroški.

Kdo me lahko popravi?

Človeško, normalno in pričakovano je, da pacient kirurgu, ki ga je  skazil, ne bo zaupal popravo stanja z novo operacijo.

Gre za t. im. porušeno zaupanje in spoštovanje do kirurga, da bi mu pacient znova poveril zdravje in videz z novim zdravstvenim posegom. Zaupanje med zdravnikom in pacientom je sicer ključna sestavina vsakega zdravljenja in pristanka na zdravljenje, kot na njem temelji izbira zdravnika, ki je v javni in elektivni medicini prosta.

Pacient lahko v iskanju novega operaterja doživlja stres in breme. Najprej, ker vsak lepotni kirurg ni vešč in usposobljen za revizije ter prihaja posledično do zavrnitev pacienta za poseg, sledi cena revizijske operacije, ki je pri vrhunskih kirurgih običajno dražja, kot je bila cena prve operacije, kot tudi, da ga z novim poseg čaka nova pot v neznano in nova tveganja.

Na IVP imamo in stalno gradimo mrežo takih strokovnjakov doma in iz tujine, ki se ukvarjajo s sekundarnimi in rekonstruktivnimi lepotnimi operacijami in smo obenem odprti, da nam stranke sporočijo, pri katerih kirurgih so z novim posegom uspešno popravile videz in/ali funkcijo, saj bomo te strokovnjake  svetovali tudi drugim pacientom s podobnimi stanji.

Zdravniška napaka in pravica do denarne odškodnine

Zdravniška napaka ima za posledico denarno odškodnino izvajalca oziroma (običajno) zavarovalnice, kjer ima izvajalec zavarovano odgovornost. V kolikor je kirurg pri delu postopal malomarno, se dejanje presoja tudi v luči kaznivega dejanja. Tudi take primere že imamo v Republiki Sloveniji v javni medicini (primer Bor Nekrep).

Odškodnina je zbir zaradi več posledic ali pravnih škod, ki se merijo v denarju; skaženja, duševnih bolečin, pretrpljenega strahu in telesnih bolečin, novega posega, drugo. Za odškodnino je potrebno zdravniško napako dokazati. Dokazno breme je na oškodovancu, ki ima po pravilu Ne bis in idem (ne dvakrat o isti stvari) samo enkrat možnost, da jo dokaže. Pod dokaz se razume, da je izkazana vzročna zveza med ravnanjem zdravnika kirurga in posledico, ki je pri pacientu naredila zdravstveno škodo in ne zaplet.

Enako kot velja, da je za varno in kakovostno narejeno revizijsko operacijo potreben vrhunsko usposobljen kirurg, velja to pravnega zastopnika ali odvetnika, ki ga bo pacient izbral za zastopanje v odškodnini. Pravni strokovnjak, ki je vešč dela z zdravstvenimi napakami, pozna medicinsko prakso, zna razlikovati med zapletom in napako, ima ekipo sodelavcev, ki mu pomaga pri raziskavi primera in sestavi zahtevka ter, ki se bo stranki resnično posvetil in ravnal v njeno največjo korist, finančno stane. Kot stane vsak pravdni postopek, v kolikor med strankama ne pride do alternativne izvensodne poravnave ali mediacije.

Poravnave pogostejše kot v javni medicini

Kljub vsemu so poravnave v lepotni zasebni medicini pogostejše kot denimo v primerih zdravniških napak v javnih bolnišnicah. Razlog temu je, da se izvajalci, ki so zasebne lepotne klinike in zdravniki, ne želijo izpostaviti v medijih, saj bi jim to rušilo ugled in odgnalo nove paciente (izguba dobička). Sodišče namreč javno objavi tožbe, take obravnave pa za javnost niso skrite in so lahko zanimive za novinarje. Še posebej, kadar se je pacient pripravljen izpostaviti in napako povedati in pokazati pred kamerami.

IVP – reševanje zdravniške napake in denarna odškodnina

Na Inštitutu Varstvo Pacientov (IVP) rešujemo zdravniško napako tako v odnosu na pomoč pri izbiri zdravnika za revizijsko operacijo, kot tudi pravnega zastopanja. Kake možnosti ima oškodovani za denarno odškodnino pa običajno povemo že na uvodnem sestanku v pisarni. Več informacij o zdravniški napaki in nas najdete na uradni spletni strani www.ivp.si.

 

Prostor za komentar

Komentiranje ni mogoče.